Βούλγαρη 36, 54248 Θεσσαλονίκη
+30 2310 319 533
info@peppermintad.gr