Λίγοι γνωρίζουν ότι η Alumil, εκτός από πόρτες και παράθυρα, κατασκευάζει custom-made προϊόντα αλουμινίου για άλλες βιομηχανίες.
Αυτή η υπηρεσία της Alumil προωθήθηκε μέσα από B2B online καμπάνιες που έτρεξαν σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
Αντιμετωπίσαμε το project ως ένα εταιρικό βίντεο στο οποίο παρουσιάσαμε όλη τη δυναμική της εταιρίας (εγκαταστάσεις-πιστοποιήσεις-τεχνολογία) προβάλλοντας μία πολυεθνική εταιρία που προσφέρει ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας λύσεις.