Το Smart Gate είναι ένα σύστημα θερμομέτρησης της Alumil που χρησιμοποιείται σε χώρους συγχρωτισμού που χρήζουν υγειονομικής προστασίας (θέατρα, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, κλπ).
Η διαδικτυακή καμπάνια είχε ως στόχο να κάνει γνωστό το προϊόν εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά και στις δυνατότητες του.
Επιλέχθηκε το 3D animation γιατί, αφενός, η πανδημία δε μας επέτρεπε την πραγματοποίηση γυρισμάτων και αφετέρου, μας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε πολλά διαφορετικά locations και on-camera talents. Στην περίπτωση των γυρισμάτων κάτι τέτοιο θα απαιτούσε χρόνο και η καμπάνια έπρεπε να τρέξει άμεσα.