Το rebranding στις συσκευασίες ΔΟΪΡΑΝΗ έγινε προκειμένου να δοθεί μία νέα και σύγχρονη εικόνα στο brand διατηρώντας ωστόσο κάποια βασικά στοιχεία της ετικέτας δεδομένου ότι είχαμε αφοσιωμένους πελάτες που θέλαμε να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τη μάρκα ανάμεσα σε δεκάδες άλλες.
Θέλοντας λοιπόν να προσελκύσουμε νέους πελάτες χωρίς όμως να δημιουργήσουμε σύγχυση στους παλιούς, διατηρήσαμε τις χρωματικές παλέτες και το βασικό οπτικό στοιχείο (βουνό).
Ωστόσο, το βουνό απλοποιήθηκε σχεδιαστικά, ο διαχωρισμός των χρωμάτων ανάλογα με την ομάδα προϊόντων ή τους κωδικούς έγινε πιο σαφής, ενώ δόθηκε έμφαση στο USP των τυριών που είναι η ωρίμανση.