Το έντυπο της ΔΟΥΜΠΙΑ σχεδιάστηκε ως εργαλείο πώλησης B2B της εταιρίας και απευθύνεται σε δυνητικούς πελάτες του brand (super market, κάβες, εστιατόρια, κλπ).
Η βασική μας γραμμή ήταν η καθαρότητα στο σχεδιασμό και οι σαφείς πληροφορίες ούτως ώστε ο/η αναγνώστης να παίρνει άμεσα τα στοιχεία που χρειάζεται και να πείθεται για την αξία του προϊόντος.